PORFIX

Prodej za nejlevnější ceny po celé ČR, zboží dodáváme po celé ČR s DOPRAVOU ZDARMA, dle obchodních podmínek firmy.

 

PORFIX QPOR je komplexní stavební systém, který zahrnuje hladké tvárnice, tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, U-profily, nosné i nenosné překlady, stropní nosníky a vložky, ale i zdicí maltu.


 

PORFIX QPOR je komplexní stavební systém, který zahrnuje hladké tvárnice, tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, U-profily, nosné i nenosné překlady, stropní nosníky a vložky, ale i zdicí maltu.

Jednoduchost a rychlost stavění

Tvárnice PORFIX QPOR vyžadují jen minimální množství zdicí malty . Obvodové zdivo z prvků ve vyhotovení pero-drážka dokonce nevyžaduje ve svislých spárách žádnou zdicí maltu.

Tvárnice PORFIX QPOR se jednoduše řežou, brousí, frézují nebo vrtají a tak se dokáží přizpůsobit i důležitým detailům řešení tepelných mostů a tepelných vazeb. Při opracování PORFIX QPORU nevzniká téměř žádný odpad, proto přináší úsporu materiálu. Při jejich využití ušetříte i čas, protože větší rozměry zdících prvků a jejich přesnost umožňují stavět velmi jednoduše a rychle.

Tepelně - izolační vlastnosti

Pórobetonové tvárnice PORFIX QPOR přináší úsporu finančních prostředků nejen při stavbě domu, ale i při jeho provozu a vytápění. Jejich tepelně-izolační vlastnosti splňují požadavky norem na budovy a stavební konstrukce. Při doporučených konstrukcích obvodového zdiva není nutné investovat do zateplení.

Tvárnice PORFIX QPOR jsou na dotek teplé a ve vytápěném interiéru vytváří teplota stěn pocit příjemné pohody. Vyšší povrchová teplota vnitřních stěn zabezpečuje s dostatečnou rezervou ochranu proti vzniku plísní. V létě zase materiály QPOR zabezpečují svou kombinací akumulačních a tepelně-izolačních vlastností ochranu před vnějším sálavým teplem bez investičně a provozně nákladných klimatizačních ventilačních systémů. Při stále rostoucích cenách energií jsou nízké tepelné ztráty a úspory nákladů na klimatizaci důležitým ekonomickým ale i ekologickým faktorem provozu budov.

Ideální tepelně-izolační vlastnosti

Tajemstvím výjimečných tepelně-izolačních vlastností pórobetonu PORFIX QPOR je struktura vápenato-křemičitanové hmoty, ve které póry představují 50 procent objemu materiálu. Tisíce malých vzduchových dutinek vyrovnávají vnější změny teploty a vytvářejí stabilní, příjemné klima v místnosti. Pórobeton chrání před zimou, stejně jako před horkem. Pohlcuje a uvolňuje vlhkost vzduchu, čímž vyrovnává provozní změny vlhkosti v místnosti a taktéž umožňuje vodním parám postupný prostup obvodovou stěnou. Pórobeton patří mezi tzv. "teplé" materiály se vzácnými mikroklimatickými vlastnostmi. Při přímém dotyku má velmi malou odnímatelnost tepla, proto je příjemný jako dřevo.

Jestliže stavíte obvodové stěny z tvárnic PORFIX QPOR tloušťky 375 mm, které mají tepelný odpor 3,125 m2.W.K-1, stavbu už nemusíte dodatečně zateplovat. Použitím PORFIX QPORu je možné vyhnout se případným projekčním, staticko-fyzikálním či technickým problémům spojených s použitím kombinovaných technik. A navíc také uspořit. Stejnorodost pórobetonových stěn a stropů (oproti komplikovaně zatepleným konstrukcím) též pozitivně ovlivňuje přestupy tepla, vodních par a vzduchu. Je-li stěna vystavena mimořádně nepříznivým tepelným vlivům, dá se dodatečně zateplit. V zásadě platí, že izolační vrstva polystyrénu s tloušťkou 5 cm zvýší tepelný odpor materiálu o 1 m2.W.K-1.

Zobrazeno 1 - 30 (z 104 produktů)

Zobrazeno 1 - 30 (z 104 produktů)