BEST - Palisáda premium

  • tyčové prvky pro překonání výškových rozdílů v terénu
  • kotvení do základu cca 1/3 celkové výšky palisády
  • profil prvku BEST – PALISáDA PREMIuM odpovídá dlažbě BEST – hARMONY I