BEST - Archia

  • elegantní sestava 4 kamenů s jemně nerovnými hranami
  • díky minimálnímu zkosení hran vhodná i pro plochy, kde je požadován vyrovnaný a hladký povrch (například cyklistické stezky, komunikace pro pojezd nákupních vozíků)
  • u této dlažby platí zásada pokládky se spárou 3–5 mm mezi jednotlivými 
    kameny