KM BETA SENDWIX

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy. Systém reaguje na celoevropský trend stále se zpřísňujících norem v oblasti energetických úspor a dopadu stavebnictví na životní prostředí, kterým jednoplášťové konstrukce přestávají rychle stačit. Systém KMB SENDWIX je navržen tak, aby jeho použití v projektové dokumentaci i při samotné realizaci nebylo náročnější, než práce s méně sofistikovanými jednovrstvými systémy.

Zobrazeno 1 - 30 (z 43 produktů)

Zobrazeno 1 - 30 (z 43 produktů)