YTONG Ytong/Silka zdicí malta zimní

Popis produktu

25 kg

49 pytlů/pal.

 • Specifikace

  Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

  Norma

  EN 998-2

  Použití

  Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných tvárnic Ytong a ostatních pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků. Je určená pro vnitřní i venkovní použití.

  Složení

  Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Zpracování

  Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 6,5 litrů a promícháme pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící [2]. V případě potřeby je možné maltu rozředit s 2 – 4 dcl vody. Zpracovatelnost malty je v závislosti na klimatických podmínkách cca 2 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu a uvolňujících se částí, nesmí být mastný. Nesmí být namrzlý nebo zmrzlý.
  Čerstvou zdicí maltu nanášíme na podklad celoplošně lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm [2] na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku. Po dobu zpracování a zrání materiálu se doporučuje chránit konstrukci odpovídajícím způsobem před povětrnostními vlivy.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nemíchat zmrzlé. Teplota při zpracování (teplota okolí) se doporučuje v rozsahu 0 °C až 10 °C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 25 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem a mrazem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.