YTONG Ytong fix P malta pro panely

Popis produktu

25 kg

40 pytlů/pal.

Specifikace

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Norma

EN 998-2

Použití

Malta je určena k tenkovrstvému lepení pórobetonových příčkových panelů Ytong.

Složení

Ytong malta fix P je směs složena z cementu a písku se specifickou strukturou zrn a malého procenta organických pomocných látek. Výsledkem je dobrá přilnavost a rovnoměrná vazba v relativně suchém prostředí.

Zpracování

Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství cca 6 litrů [1] a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [2], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání směs znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Plochy před nanášením malty nevlhčíme.
Maltu natahujeme celoplošně na svislé spáry panelů [3] v dostatečné vrstvě tak, aby se malta během usazování panelů ve spáře plnoplošně rozprostřela a ze spáry se vytlačila malta přebytečná. [4] Nelepíme již jednou nalepené panely. Doba korekce 15 min

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Ytong malta fix P se nesmí zpracovávat při teplotách pod 0°C. Je třeba dodržovat pokyny výrobce pro montáž panelů Ytong.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 17 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.