YTONG výztužná tkanina

Popis produktu

50 × 1,1 m role

33 ks/pal.

 • Specifikace

  Sklovláknitá perlinková tkanina se speciálně navrženou povrchovou úpravou, zajišťující vysokou odolnost proti alkalickému působení omítek a lepidel. Tkanina se vyznačuje vynikající rozměrovou stabilitou a mechanickou pevností. Tkanina je příjemná na dotek a umožňuje perfektní řezání pro snadnou aplikaci.

  Norma/předpis

  ETAG 004

  Použití

  Pro použití v širokém okruhu aplikací jako např. výztužná tkanina Ytong vnější omítky tepelněizolační nebo jako jeden z komponentů venkovního zateplovacího systému Multipor.
  Díky vysoce kvalitní povrchové úpravě a sklu typu E je mřížka vysoce odolná proti alkalickému působení lepidel, omítek a dalších používaných materiálů a zaručuje trvanlivost systémů. Splňuje všechny požadavky ETAG 004 (28 dnů v 3iontovém roztoku).

  Složení

  Perlinková tkanina je vyrobena ze skelných vláken a opatřena alkaliodolnou povrchovou úpravou na bázi SBR s vysokou mechanickou pevností určenou pro vyztužování povrchových vrstev. Navíc použitím skla typu E zajišťuje vyšší pevnost v tahu ve srovnání s běžně používaným sklem typu C.

  Zpracování

  Nejprve připevněte na připravenou plochu správně všechny nárožní a okenní profily. Aby se zabránilo praskání následujících vrstev aplikujte u každého rohu okna i dveří tkaninu v diagonálních pásech o rozměrech 30×50 cm.
  Výztužná tkanina YtongVýztužná tkanina Ytong
  Aplikujte první vrstvu omítky nebo lepidla po celém povrchu stěny.

   

  Tkaninu aplikujte na stěnu od shora dolů zatlačením do první vrstvy omítky nebo lepidla. Dále postupujte ze středu do stran.
  Výztužná tkanina YtongVýztužná tkanina YtongVýztužná tkanina Ytong
  Aby byla zajištěna kontinuita vyztužení vrstvy, překrývání mezi dvěma pruhy tkaniny musí být minimálně 10 cm.
  Naneste zbytek základní vrstvy omítky nebo lepidla tak, abyste udrželi tkaninu v horní třetině základní vrstvy. Tkanina musí být překryta min. 1 mm silnou vrstvou.
  Výztužná tkanina Ytong

  Bezpečnost a hygiena

  Při aplikaci sklovláknité tkaniny dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při zasažení očí omítkou nebo lepidlem vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V rolích šířky 1,10 m a délky 50 m. Zabalené role je třeba skladovat v suchu. Teplota skladování je -10 °C až 50 °C.

  Zajištění kvality

  Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu.