YTONG vnitřní omítka tepelněizolační

Popis produktu

20 kg

49 pytlů/pal.

Základní technické údaje

Specifikace

Tepelněizolační, minerální, vyztužená, jednovrstvá omítka pro strojní a ruční zpracování.

Norma/předpis

EN 998-1

Použití

Pro vytváření vnitřních omítek. Díky nízkému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké paropropustnosti zlepšuje tepelněizolační vlastnosti hotových konstrukcí, redukuje vlhkost a omezuje tak vznik plísní na povrchu stěn. Omítku lze provést jako jednovrstvou, nebo jako základní vrstvu vícevrstvého omítkového systému. Omítka není vhodná pod keramické obklady.

Složení

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv, vlákna a zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat.

Ruční zpracování

Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody, (8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. Používáme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem [1]. Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát cca 5 minut a znovu důkladně promícháme.

Strojové zpracování

Při strojovém zpracování se používá omítací stroj s výstrojí pro lehké omítkové směsi.

Aplikace

a) Jednovrstvá omítka
Omítku provádíme ve dvou pracovních krocích.
V prvním kroku naneseme zubovou stěrkou (se zubem 8 x 8 mm) na stěnu vrstvu 4 mm a srovnáme. Ve druhém kroku, po zaschnutí první vrstvy, ocelovou stěrkou naneseme finální vrstvu v tloušťce 2 mm a po lehkém zavadnutí vyhladíme molitanovým nebo plstěným hladítkem nebo houbou.
b) Vícevrstvá omítka
Pro vytváření vícevrstvé omítky naneseme na stěnu vrstvu 6 mm a srovnáme latí. Pro dodržení požadované tloušťky a rovinatosti vrstvy použijeme ocelové hladítko se zubem 10 × 10 mm [2], nebo osadíme omítníky. Po zaschnutí cca 5–7 dnů provedeme finální vrstvu omítky. Doporučujeme použít systémovou omítku Ytong vnitřnbí stěrka hlazená.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévaní malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Po uplynutí doby zpracovatelnosti omítku dále nepoužívejte.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chraňte před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

Zajištění kvality

Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají EN 998-1 a SŘV je nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.