YTONG Tvárnice PD, Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0)

Popis produktu

Rozměry: 373×180×600 mm

pero + drážka, 54 ks/pal. 

Specifikace

Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I

Norma

EN 771-2 Specifikace zdicích prvků, Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Použití

Nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny
Výplňové a požární stěny

Provedení

S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK)

Rozměrová tolerance

Délka/šířka: ±2,0 mm
výška: ±1,0 mm
pro maltu GPLM, TLM a TLMP

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltovélože tl. 1–3 mm.Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační. Na založení je možné použít také zakládací tvárnice Ytong Start příslušné šířky. U příček užších jako 250 mm použít zakládací tvárnici Ytong Start šířky 250 mm s tím, že příčka bude založená centricky. Tato zakládací řada bude schovaná v podlahových vrstvách.

Zdicí malta

Silka zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.

Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti:
- objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu >= 0,5 MPa
- přilnavost >= 0,2 MPa
- nasákavost w <= 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ <= 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

Kombinace s jinými stavebními materiály

Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky na bázi písku Ytong.
Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.