YTONG pilířová tvárnice HL s otvorem - 300

Popis produktu

Rozměry: 599×300×249 mm

12 ks/pal. 

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného póro­betonu kategorie I

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Skryté bednění nosných a ztužujících pilířů ve stěnách nebo sloupů se zvýšenými požadavky na přenos svislých i vodorovných sil, průduchy a instalační šachty.

Provedení

hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné i svislé spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

Malta

Ytong zdicí malta
Ytong zakládací malta tepelněizolační

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé. Doporučené vlastnosti omítek:
– objemová hmotnost 800 až 1 200 kg/m3
– pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
– pevnost v tahu za ohybu >= 0,5 N/mm2
– přilnavost >= 0,2 N/mm2
– nasákavost w <= 0,5 kg.m-2h-0,5
– dodržovat tloušťku vrstvy omí­tek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
V místě pilířové tvárnice je doporučeno vložit do omítky perlinku.