YTONG Silka zdicí malta

Popis produktu

25 kg

28 pytlů/pal.

 • Specifikace

  Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

  Norma

  EN 998-2

  Použití

  Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných vápenopískových tvárnic Silka. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

  Složení

  Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Zpracování

  Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 6,0 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. V případě potřeby lze maltu rozředit 1–2 dcl vody. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě
  nanášecí lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm [2] na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 25 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
   
 •