YTONG Prefabrikovaný betonový překlad NBP 115-2000

Popis produktu

Rozměry: 2000×115×195 mm

8 ks/bal, 1600 světlost otvoru

Specifikace

Betonové prvky vyztužené betonářskou výztuží

Norma/předpis

EN 845-2+A1 Překlady

Použití

Prefabrikované překlady BP 60/195 a BP 115/195 jsou určeny pro řešení nadpraží oken a dveří pro vnitřní nenosné i nosné zdivo a v nosné části obvodového zdiva.

Provedení

S manipulačními oky.

Rozměrové tolerance

Délka: ± 15 mm, šířka, výška ± 5 mm

Zpracování

Jako jednoduché nebo složené prvky nad otvory nosných zdí a příček systému Ytong/Silka. Minimální délka uložení překladu je 200 mm u nosných stěn a 100 mm u stěn nenosných na každé straně, neurčí-li statik jinak. Překlady jsou určeny k uložení do maltového lože 10 mm (jejich výška je 195 mm). Do malty ukládáme jednotlivé překlady svojí užší stranou; tzn. manipulační oka jsou na horní straně překladu. Nápis Xella je v čitelné poloze a šipky na čele překladu musí směřovat nahoru.
Překlady urovnáme do roviny a překontrolujeme, zda krajní překlady nepřesahují přes líc zdiva. Uložené překlady spolu „svážeme“ drátem. Tím se zamezí jejich „vyklopení“, nebo dokonce pádu. Dráty necháme na překladech do úplného zatvrdnutí konstrukce nad nimi.

Malta

MVC 5,0 MPa

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé, EN 13501-1
Požární odolnost R30,
EN 1992-1-2

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky: Vápenné a vápenocementové. V případě pórobetonového zdiva – Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou. Sádrové a vápenosádrové omítky. Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější omítky: Shodné s omítaným zdivem.
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.