YTONG Multipor ExSal Therm – hladká, 80

Popis produktu

Rozměry: 600×80×390 mm

90 ks/pal

Multipor ExSal Therm - Kombinace odsolování a izolace, není třeba vysoušet stěny

Jeden systém, řada výhod!

Multipor ExSal Therm nabízí projektantům a montážním firmám jedinečný inovativní systém pro sanaci vlhkého, solí nasyceného zdiva a zároveň vylepšení energetické náročnosti budovy. Systém je výjimečný díky tomu, že se odsolovací deska aplikuje přímo na vnitřní stranu vlhké vnější stěny a zároveň ji izoluje. Takové řešení šetří značné množství času, úsilí a finančních prostředků, než u běžných sanačních systémů.

Odsolování zdiva

Základem systému je odsolovací deska, která absorbuje vlhkost a rozpuštěné soli ve zdivu. Vlhkost se vypařuje z povrchu a soli se ukládají v pórech desky a v porézních přechodech, kde zůstávají.

Tepelná izolace

Díky svým vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem deska zvyšuje povrchovou teplotu stěny a vytváří tak příjemnější vnitřní prostředí.

 

Rychlý, jednoduchý a cenově dostupný

Sanační práce jsou se systémem Multipor ExSal Therm rychlejší a jednodušší než u běžných sanačních systémů.

Paropropustný a kapilárně aktivní

Systém Multipor ExSal Therm automaticky reguluje rovnováhu vlhkosti podkladu. Vlhkost se před vypařením do okolního vzduchu dočasně ukládá v hmotě odsolovací desky Multipor a tím vytváří příjemné vnitřní klima.

 

Požární ochrana

Multipor ExSal Therm je nehořlavým stavebním materiálem s hodnocením A. Při extrémně vysokých teplotách nehoří, nekouří, neodkapává a neprodukuje toxické výpary.

Zdravý a udržitelný

Odsolovací desky jsou vyráběny způsobem šetrným k životnímu prostředí a snadno se recyklují. Produkt má vynikající ekologickou stopu. Neobsahuje znečišťující látky a neprodukuje škodlivé emise.