YTONG Jumbo, UNIVERZAL - 250

Popis produktu

Š×V×D: 250×749×599 mm

12 ks/pal.

 

Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

 

Specifikace

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Provedení

Hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Dle kategorie TLMA:
Délka: ± 3 mm
výška ± 2 mm
šířka: ± 2 mm

Malta

Ytong zdicí malta
Ytong zakládací malta tepelněizolační

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Zpracování

Tvárnice Ytong Jumbo jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry TLMA. Tenkovrstvá zdicí malta se nanáší v tl. 1–3 mm na ložné plochy v celé ploše. Pro správné množství nanášené malty je doporučeno používat výhradně lžíce s odpovídajícími zuby a odpovídající šířkou. Stejným způsobem se nanese malta i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu).
Po usazení tvárnice se upraví její umístění pomocí vodováhy a vhodné gumové paličky. Vytlačené zbytky malty se nerozetírají, ale tentýž den se seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. Zdí se na vazbu, s minimálními přesahy 0,2 násobek výšky tvárnic. Vazba rohů se provede s přesahy alespoň na šířku zdiva. Při šířce zdiva 375 mm je potřebné vazbu zdiva v rohu staticky posoudit. Povrchové úpravy
Vnitřní omítky
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější omítky: Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti omítek:
  • objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm2
  • pevnost v tahu za ohybu >= 0,5 N/mm2
  • přilnavost >= 0,2 N/mm2
  • nasákavost w <= 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzního odporu µ <= 10,
  • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.