TVÁRNICE PORFIX PLUS P2-420

Tvárnice PORFIX Plus (P2-420)

Společnost PORFIX CZ a.s. společně se svou mateřskou společnosti PORFIX - pórobetón, a.s., která má nejdelší tradici výroby pórobetonových zdicích prvků na území bývalého Československa, přichází s inovacemi vylepšujícími možnosti staveb i komfort bydlení. Poslední novinkou jsou tvárnice PORFIX Plus s výjimečnými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Velkou výhodou šedého pórobetonu ve srovnání s bílým je to, že šedý pórobeton dosahuje stejné tepelně-izolační vlastnosti při vyšší objemové hmotnosti. V praxi to znamená, že tvárnice ze šedého pórobetonu má při stejných tepelně-izolačních vlastnostech lepší zvukově-izolační vlastnosti a lepší akumulaci tepla.

 

PORFIX Plus znamená plus pro Vás:

  • Výborné tepelně-izolační vlastnosti při nižší objemové hmotnosti.
  • Tvárnice PORFIX Plus je lehčí než standardní tvárnice stejného rozměru, i když jsou na pohled stejné.
  • Součinitel tepelné vodivosti pouze 0,090 W/mK v suchém stavu, bez omítek.
  • Tepelný odpor R=4,17 m2.K/W tvárnic šířky 375 mm a 5,56 m2.K/W šířky 500 mm. Tyto tvárnice tak i bez zateplení s velkou rezervou splňují požadavky tepelně-technických norem (R min. 3 m2.K/W).
Zobrazeno 0 - 0 (z 0 produktů)