TOPSTONE EpoStone dvousložkové pojivo do exteriéru 2,5 kg

Popis produktu

- množství na 50 kg kamínků

 

EpoStone je unikátní pojivo a tvoří hlavní složku systému TopStone.

 

Funkce:

Pojící hmota pro vytváření TopStone povrchu vznikající propojením speciálních kamínkových a jiných plniv, nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- neobsahuje nonylfenol, po vytvrzení zdravotně nezávadné, aplikovatelné na čerstvé betony do 5 dní po
betonáži, na anhydrit (do 2% zbytkové vlhkosti) a další vhodné podklady, nereaguje a nemíchá se s vodou,
bezrozpouštědlové, spojí neporézní povrchy, houževnaté, dlouhá životnost, nestéká (ideální viskozita) 

Vlastnosti:

Dvojsložkový, bezbarvý, nízkoviskózní, bez rozpouštědel, epoxidový.

Zpracovatelská data:

Během aplikace a vytvrzení nesmí EpoStone přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami (neaplikovat za deště). Podklad navíc nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance jako je sůl, rozpouštědla apod. Pro vytápění prostoru při aplikaci nepoužívejte naftové hořáky, plynové hořáky apod., produkující v místě realizace CO2 a vodní páry, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu.

Skladování:

Při teplotách > + 12°C < + 25 °C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba - údaje na obalu. 

Balení:

Uvedené spotřeby materiálů se můžou lišit podle konkrétních podmínek a podle konkrétní aplikace. Vydatnost pojiva závisí na zvoleném typu kameniva a požadované tloušťce povrchu. Pojivo je otestováno na frakci kameniva 2 - 8 mm a mísí se v poměru 1:20 s plnivem