TERMOBRIK KP 23,8/7/325

Popis produktu

24 ks/pal.

 

Nosné překlady pro použití nad okenními a dveřními otvory ve zděných konstrukcích.

VÝHODY

  • plně staticky únosné
  • vysoká únosnost odpovídající zdicím blokům o výšce řezu 238 mm
  • únosnost je zaručená v obou svislých polohách vzhledem k oboustrannému vyztužení
  • není nutná nadezdívka jako u plochých překladů
  • podepření v montážním stavu není nutné
  • snadná manipulace možnost kombinace s tepelným izolantem
  • cihelný podklad pod omítku