Stropní dutinový panel 235/600/3600 mm

Popis produktu

774 kg

Železobetonové stropní dutinové panely 215 a 235 mm jsou plošné stavební dílce sloužící k vytváření stropních konstrukcí bytových, občanských a průmyslových staveb. Jejich rozměry a tvary jsou charakterizovány potřebami konkrétní budovy.

 

Stropní panely tl. 215 mm jsou vyráběny v šířkách 590, 890 a 1190 mm a délkách do 6200 mm, panely tl. 235 mm jsou vyráběny ve stejných šířkách a délkách do 6800 mm. Panely mohou mít kolmá, šikmá či jinak tvarově upravená čela. Lze je rovněž vyrábět vložením horní výztuže jako konzolové prvky balkónů apod. Pro vytvoření prostupů např. pro komínová tělesa či instalační šachty je možno provézt v panelu boční výřezy a to až do hloubky 450 mm od boční hrany panelu v závislosti na šířce, délce a zatížení daného prvku. Tyto výřezy se provádějí během výroby. Menší prostupy je možno provést provrtáním či opatrným prosekáním v místě dutin, jejich průměr je 152 mm. V případě zvýšeného zatížení stropního panelu např. sloupkem krovu, nosnou stěnou apod. je každý takový prvek individuálně staticky posouzen a na základě tohoto statického výpočtu vyroben.

 

Prvky jsou manipulovány, skladovány a montovány ve vodorovné poloze a jsou opatřeny závěsnými oky pro běžné vázací prostředky.

 

Stropní panely jsou vyráběny z betonu C 25/30 a betonářské oceli jakosti 10 505 v kovových formách, dolní pohledová plocha je vytvořena obtiskem kovové podlože, horní plocha panelu je zhutněný beton upravený hladítkem, drsnost této horní plochy není na závadu.

 

Rozměrové tolerance u stropních panelů činí ±5 mm u tloušťky prvku, ±5 mm u šířky prvku a ±10 mm u délky prvku. Průhyby prvků jsou odvislé od rozměru prvku a jeho zatížení a jsou v souladu se závaznými požadavky na tyto prvky.

 

 

Požární odolnost stropních dutinových panelů - REI 90.