Přísada do omítky proti vlhkosti

Popis produktu

Pro cementové a vápennocem. omítky

1 l, nažloutlá

Jednosložkový multifunkční přípravek, určený pro cementové a vápennocementové omítky, spárovací a injektáží malty. Pro přípravu sanačních omítek na vlhké zdivo a zdivo s vysokým obsahem výkvětotvorných solí (do vlhkosti zdiva 10 % hmot.).

Vlastnosti

  • Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení;
  • Zvyšuje odolnost omítek proti mrazu a vlhkosti;
  • Zcela nahrazuje vápno, zvyšuje přilnavost omítek k podkladu;
  • Umožňuje volnou difuzi vodních par;
  • Snižuje riziko výskytu mokrých map, plísní a výkvětů;
  • Zvyšuje možnost použití širší frakce písků;
  • Zvyšuje životnost vápenných a vápennocement. omítek a injektážních malt;
  • Ve vápenno-cementových omítkách zcela nahrazuje vápno;

Použití

  • Vhodný pro všechny typy cementových, vápennocementových a vápenných omítek, sanačních omítek a injektážních malt;
  • Vhodný pro vápennocementové omítky a pro spárování;

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.