Porotherm KP 14,5 - 225

Popis produktu

30 ks/bal.

Technické údaje keramických plochých překladů 11,5 a 14,5 cm, které se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích.

Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.

 

délka překladů750 až 3000 mm, po 250 mm
hmotnost překladu 11,517 kg/m
hmotnost překladu 14,520 kg/m
součinitel tepelné vodivosti 11,5 / 14,50,73 / 0,68 W/(m.K)

POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část překladu.

Výhody
– délkový sortiment
– variabilita použití
– velmi snadná ruční manipulace
– zvýšený tepelný odpor překladů
– u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
– minimální spotřeba oceli
– nejnižší cena v porovnání s ostatními druhy překladů
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM