POLYMEROVÁ VLÁKNA PLV - 30 mm (sáček 1 kg)

Popis produktu

Hmotnost: 1 kg/bal

Polymerová vlákna do betonu jsou vyrobena ze speciální směsi polypropylenu a polyetylénu nazývané také polymerní ocel. Zajišťují v betonu tzv. reziduální pevnost a beton s vlákny je na rozdíl od prostého betonu posuzován jako konstrukční beton. Vlákna FIBRIBET  nahrazují svařované sítě a ocelová vlákna v betonových podlahách-deskách na zemním podloží, kde umožňují redistribuci napětí a tím plné využití pevnosti desky při minimálních nákladech. Velmi úsporné a zároveň velmi účinné je také použití vláken v podlahových potěrech.

Vlákna nekorodují a nepotřebují krycí vrstvy. Vlákna FIBRIBET  zvyšují požární odolnost betonové konstrukce. Je to umožněno tím, že po jejich sublimaci při vysokých teplotách při požáru vytvářejí v objemu betonu milióny dutinek, ve kterých se mohou rozpínat vodní páry přítomné v betonu.Vlákna jsou použitelné pro všechny druhy betonů, které vyžadují houževnatost, odolnost vůči vzniku vnějších trhlin a zvýšenou vodotěsnost. Vhodné pro všechny druhy betonů a malt: transportbeton, stříkaný beton, obrubníky, chodníky, vozovky, rampy, stěny, stropy, omítky, malty. Vlákna FIBRIBET  lze dávkovat při výrobě betonu přímo v betonárce nebo během dopravy přímo do autodomíchávače, do suchých směsí nebo pro stříkaný beton během přípravy směsi. Vlákna se přidávají do směsi na začátku míchání, v případě přidání na konci míchání je nutné prodloužit dobu míchání o cca 5 minut při plné rychlosti míchání, aby bylo dosaženo homogenní směsi.

Dávkování: 2,5kg/m3 do betonů a betonových potěrů jako náhrada pomocných svařovaných ocelových sítí (garáže, sklepy apod.),3,0kg/m3 do podlahových desek na zemním podloží (výrobní, skladovací a prodejní haly), potěry na tepelné izolaci a na podlahovém vytápění, betonové prefabrikáty.  4,0kg/m3 do silné zatěžovaných podlahových desek s pojezdy těžkých vysokozdvižných vozíků a nákladních aut, regálové sklady apod..

 

PLV - vlákna jsou zkroucená do vrtule - nejprodávanější typ vláken