Kompozitní síť ø 6mm oko 150x150mm /3,1x2,05m - 6,36m2 / náhražka za kari sítě ø 8mm oko 100x100mm

Popis produktu

Kompozitní síť ORLITECH je složená z čedičových prutů. Pruty jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech spojených v kontaktním uzlu speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech.