Geotextilie UNI PES 200

Popis produktu

Netkaná geotextilie 

2x50 m, 200 g/m2

Netkaná geotextilie je vyrobena z mixu PES a PP. Používá se za účelem Separace a Filtrace.

Vlastnosti separační

 • Zabraňuje mísení konstrukčních vrstev;
 • Zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží;
 • Zpevňuje a stabilizuje vrstvy štěrkodrtě;
 • Zajišťuje dlouhodobou stabilitu konstrukčních vrstev;

Vlastnosti filtrační

 • Zabraňuje migraci jemného materiálu do materiálu hrubého při průtoku vody zeminou;
 • Udržuje průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě;
 • Zabraňuje prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolaným dopravou;

Použití
Používá se ve stavebnictví za účelem Separace, Filtrace, Vyztužování a Drenáž.

Filtrace

 • Zabraňují migraci jemného materiálu do materiálu hrubého při průtoku vody zeminou;
 • Udržují průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě;
 • Zabraňují prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolávaným dopravou;

Geotextilie jsou hojně využívaný při pracích na stavbě silnic a železnic a stejně tak i pro ochranu pobřeží. Filtrační funkce geotextilie slouží témuž účelu jako separační funkce, avšak za jiných okolnosti. V normách EN ISO je Filtrační funkce definovaná jako „Zadržovaní zeminy nebo jiných částic vystavených vlivům hydrodynamických sil při současnem umožnění průniku kapalin do geotextilie nebo skrze ni“.

Separace

 • Zajišťuje dlouhodobou stabilitu konstrukčních vrstev;
 • Zabraňuje mísení konstrukčních vrstev;
 • Zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálu do podloží;
 • Zpevňuje a stabilizuje vrstvy štěrkopísku a štěrkodrtě;

Separace je základní způsob využiti geotextilií, hojně používaných při stavbách silnic a železnic. V normách EN ISO je separační funkce definovaná jako „Prevence vzájemného míseni sousedních různorodých zemin a/nebo násypových materiálů použitím geotextilie“.