DITON KOMBI AQUA 6 - Přírodní

Popis produktu

3 formáty 

Dlažba KOMBI AQUA v sobě spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační. Tři velikosti kamenů s výraznými distančníky vytvoří atraktivní dlážděnou plochu se širokou spárou, která usnadňuje dobré vsakování srážkové vody do podkladu. Po vyplnění meziprostor substrátem a osetí travním semenem vznikne nádherná zelená zpevněná plocha. KOMBI AQUA je zajímavým ekologickým řešením pro soukromý i veřejný prostor.