Čistírna odpadních vod pro 61-90 osob, BIOFLOW 90

Popis produktu

Pro 61 - 90 osob

 

  • Vyčištěnou vodu je možné použít k závlaze, vsakovat nebo vypouštět do vodoteče
  • Nízkoenergetické dmychadlo
  • Jednoduchá instalace bez obetonování
  • Minimální nároky na obsluhu
  • Vysoká účinnost čištění 98,4 %
  • Neobtěžuje okolí hlukem ani zápachem
  • Použití nekorodujících materiálů
  • Certifikát CE TÜV

 

POUŽITÍ
ČOV A je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod určených pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV 10A se vyznačují především nenáročným a ekonomickým provozem. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí.
ČOV 10A je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod.

POPIS
ČOV 10A se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na
jednotlivé funkční prostory. ČOV tvoří sekce předčištění, aktivace se skladovacím prostorem pro kal a dosazovací nádrž..
Čistírna je opatřena otevíratelným pochůzným poklopem s UV filtrem usnadňujícími pohodlné sledování čistícího procesu.
Zdrojem tlakového vzduchu pro aktivaci je malé dmychadlo. Stabilita provozu čistíren je dosažena použitím osvědčené
technologie jemnobublinné aerace s nitrifikací. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do kanalizace, do toku, využít k
závlaze nebo vsakovat. V případě vsakování je nutné ČOV osadit dávkovacím zařízením.

OSAZENÍ
Čistírna se zpravidla osazuje pod terén. Tomu je přizpůsobena konstrukce čistírny, která je navržena jako samonosná, a
proto ji lze v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5 mm/2m a obsypat štěrkopískem. Obsyp je prováděn při současném plnění čistírny odpadních vod čistou
vodou. V případě výskytu spodní vody doporučujeme čistírnu obetonovat do výšky hladiny spodní vody a stěny ČOV použít jako ztracené bednění. Dále doporučujeme, aby vstupní potrubí do ČOV bylo odvětrané.

ZPROVOZNĚNÍ
Po zabudování a propojení čistírny s odpadem zdarma provedeme zprovoznění a zaškolení obsluhy. Platí se pouze doprava technika 10Kč/km (z Telče). Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

POŽADAVKY NA OBSLUHU
Obsluha aktivační čistírny spočívá ve vizuální kontrole čistícího procesu, kvality vyčištění vody a množství kalu. Vzhledem
k tomu, že čistírna nemá žádné točivé součástky, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu – viz. Provozní řád. Likvidace
stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění.

Další produkty v kategorii