Cement ODRA CEM III/A 42,5N - 25kg/bal. - Kamionový závoz nebo odběr z Golčova Jeníkova

Popis produktu

Cena platí pro ucelené palety, ze skadu Golčův Jeníkov

 Pro vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N je charakteristický nízký vývin hydratačního tepla (LH), 
vysoká odolnost vůči síranům (HSR), a také nízký obsah alkálií (NA). 

Vysokopecní cement je vyráběn mletím portlandského slínku, vysokopecní strusky a sádrovce 
jako regulátoru času vázání.

Vlastnosti:
- optimální cement na léto, nejdelší čas vázání,
- pomalé narůstání počáteční pevnosti
- velmi dobrá dynamika narůstání pevnosti v dlouhých obdobích tuhnutí (>28 dní)
- velmi nízký vývin hydratačního tepla
- vyšší odolnost proti chemické korozi: kyseliny, chlor-magnesium, sírany
- vysoká odolnost proti alkalické korozi
- snížené smršťování betonu a omezený vznik trhlin
- světlá barva usnadňující tónování
- zvýšená odolnost proti účinkům vysokých teplot (<800°C)
- dlouhá expirační doba
- určený pro aplikaci při teplotách >12°C

Použití:
- třídy běžných betonů C16/20 - C50/60
- masivní betony, vyztužené i prosté: přehrady, bariéry, propustě, nábřeží, tunely, jímky
- betony vystavené agresivnímu prostředí: jímky čističek odpadních vod, skladiště odpadů
- tělesa a konstrukce v dopravním a mostním stavitelství
- betonové prefabrikáty, výroba dlažby pochůzné i s pojezdem
- betonové prefabrikáty do ekologických i průmyslových konstrukcí
- pórobeton, zdící i omítkové směsi
- betonáž velkých ploch a základních desek
- betonáž monolitických konstrukcí
- stabilizace podlaží