ND kondenzátor MK130, MK165, 20uF, 450 V

Popis produktu

ND kondenzátor MK130, MK165