ND 30019 měřítko s úhelníkem SUPER PRO 450 (SP30019/45)