ERBERSDOBLER 80 broušená, P10

Popis produktu

DxŠxV: 497x80x249 mm

120 ks/pal.

 

Broušené cihly jsou významným mezníkem ve vývoji pálených bloků - zejména po stránce racionalizace zdění. Důležité je zmínit, že naše cihelna má s jejich výrobou zkušenosti už od roku 1997 a broušené cihly si na německém trhu našly svoje pevné a trvalé místo. Všichni přední tuzemští výrobci museli ještě donedávna broušené cihly do České republiky dovážet ze svých zahraničních výrobních závodů. Za tuto dobu se nám podařilo naše cihly "vybrousit" téměř k naprosté dokonalosti.

Ložné spáry cihel jsou po vypálení zbroušeny do roviny speciálním zařízením se dvěma navzájem rovnoběžnými diamantovými kotouči. Cihly pak mají dokonale přesné a rovné ložné plochy a stejnou výšku s maximální odchylkou 1 mm. Díky těmto rovným plochám je možné vyzdívání na maltu pro tenké spáry do 1 mm.

Broušené cihly jsou stále více oblíbené a vyhledávané stavebníky, kteří mají zájem o vysoce kvalitní, rychle a precizně zhotovené bydlení. Díky dlouholetým zkušenostem a optimalizaci výrobních technologií jsou broušené cihly cenově dostupné pro všechny skupiny zákazníků.

 

Hlavní výhody broušených cihel oproti klasickým cihlám P+D na maltu:

 

  • ekonomičnost výstavby díky menší pracnosti a nižší spotřebě malty,
  • úspora pracovního času až 30 % díky rychlému natažení lepidla nanášecím válcem a snadnému ukládání přesných cihelných bloků,
  • úspora malty až 85 % pomocí tenkovrstvého zdění na 1 mm. U běžných bloků je potřeba pracně nanést ložnou maltovou spáru o tl. 12 mm,
  • zlepšení tepelně-izolačních vlastností při stejné tloušťce zdiva,
  • minimalizace vlhkosti ve zdivu vznikající při zdění,
  • omezení praskání omítek je dosaženo díky stejnorodému podkladu beze spár,
  • nižší požadavky na technické a strojní vybavení staveniště (sila, míchačky, dopravníky, atd.)

 

Třída pevnosti v tlaku:     10.0 MPa

Spotřeba cihel na m2:     8